Małżeństwo jest jednym z najważniejszych etapów w życiu człowieka i towarzyszy mu niezwykle duża ilość ciepłych emocji i wspomnień. Ponadto małżeństwo otwiera nowe perspektywy i możliwości uzyskania prawa pobytu na Ukrainie poprzez uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i stały na takiej zasadzie jak ślub na ukrainie.
Tym samym zezwolenie na pobyt czasowy (na 1 rok z możliwością przedłużenia) jest dokumentem identyfikującym i uprawniającym do legalnego pobytu na Ukrainie, wjazdu i wyjazdu (bez wizy) oraz pracy przez określony czas. Czyli slub polki z ukraincem na ukrainie staje się podstawą legalnego pobytu w kraju.
Zezwolenie na pobyt stały daje cudzoziemcowi więcej praw i prawie zrównuje go z obywatelem Ukrainy (z wyjątkiem prawa wyborczego), ale jest wydawane po 2 latach małżeństwa i jest ważne 10 lat.
Decydując, gdzie najlepiej wziąć ślub: w polsce czy na ukrainie, należy podkreślić, że jego legalność będzie taka sama w jednym kraju, jak w innym, ale czas potrzebny na uzyskanie zaświadczenia i biurokracji z dokumentami jest istotną wadą dla pragnących zawrzeć związek małżeński w Polsce. Dzięki usłudze “slub z ukraincem na Ukrainie” możesz zapomnieć o wszelkich biurokratycznych procedurach i zbieraniu dokumentów, gdyż nasi specjaliści ds. migracji zajmą się kompleksową obsługą uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy, a następnie stałego pobytu na Ukrainie oraz wstępnej legalizacji małżeństwo z obcokrajowcem na Ukrainie.
Organizując śluby na ukrainie w celu uzyskania dokumentów uprawniających do zamieszkania w innym kraju, przekazujemy rekomendacje od naszych partnerów agencyjnych za granicą, którzy mają nienaganną reputację i wieloletnie doświadczenie.

Author: Olena Kozak

Prawnik z zakresu prawa rodzinnego i migracyjnego z wieloletnim doświadczeniem, specjalizujący się w małżeństwach między cudzoziemcami oraz małżeństw, w których jeden z małżonków jest obywatelem innego państwa.