Małżeństwo na Ukrainie podczas pandemii COVID-19

ślub na Ukrainie covid19

Pandemia COVID-19 radykalnie zmieniła życie wszystkich ludzi. Zamykanie granic, ograniczenia w poruszaniu się, a nawet niemożność spotkania się z bliskimi zmusiły nas do zmian i tworzenia nowych planów na przyszłość. W prawie każdym kraju wprowadzono surowe zasady kwarantanny, ale wszędzie miały swoje własne cechy. Jednak ślub na Ukrainie jest nadal aktualny dla obcokrajowców, którzy chcą szybko i łatwo zawrzeć związek małżeński.

Biorąc pod uwagę przykłady innych krajów podczas pandemii COVID-19, Ukraina nadal pozostaje jednym z najbardziej otwartych krajów na podróże, a co za tym idzie łlubem na ukrainie z polakiem.

Przede wszystkim objawia się to tym, że aby wjechać na Ukrainę, cudzoziemcy muszą mieć tylko:

  1. polisa ubezpieczeniowa, która pokrywa koszty leczenia z COVID-19 i obserwacji w przypadku zachorowania na czas, w którym zostanie zawarta slub polki z ukraincem na Ukrainie. Polisę taką można kupić online i przedstawić na własnym smartfonie lub w formie drukowanej przy przekraczaniu granicy państwa. Dokument musi być ważny przez całą podróż. Czyli jeśli zabieg ślub na ukrainie z polakiem trwa 2-3 dni, to potrzebujesz polisy ubezpieczeniowej tylko na ten okres. W takim przypadku jego koszt wyniesie około 10 €;
  2. i spełnij jeden z poniższych warunków:
  • uzyskać negatywny wynik testu na COVID-19,

        lub

  • dostarczyć dokument potwierdzający otrzymanie pełnego cyklu szczepienia od COVID-19

Czy podczas pandemii pracują agencje rządowe i prawnicy?

Nawet w czasie najcięższych ograniczeń kwarantannowych nadal działały agencje rządowe i inni specjaliści zajmujący się rejestracją małżeństwa z obcokrajowcem na Ukrainie. Notariusze, tłumacze, prawnicy i małżeństwo na Ukrainie nie przestali pracować, aby jak najszybciej i jak najskuteczniej świadczyć usługi dla narzeczonych.

Dlatego z przyjemnością proponujemy ślub na ukrainie pannom młodym z całego świata, nawet podczas pandemii COVID-19. A firma „Marriage in Ukraine” zrobi wszystko, aby stworzyć dla Ciebie niezapomniane wakacje.

Author: Olena Kozak

Prawnik z zakresu prawa rodzinnego i migracyjnego z wieloletnim doświadczeniem, specjalizujący się w małżeństwach między cudzoziemcami oraz małżeństw, w których jeden z małżonków jest obywatelem innego państwa.