Małżeństwo jako podstawa do uzyskania dokumentów na pobyt na Ukrainie lub w innych krajach

Małżeństwo jako podstawa do pobytu na Ukrainie


Małżeństwo jest jednym z najważniejszych etapów w życiu człowieka i towarzyszy mu niezwykle duża ilość ciepłych emocji i wspomnień. Ponadto małżeństwo otwiera nowe perspektywy i możliwości uzyskania prawa pobytu na Ukrainie poprzez uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i stały na takiej zasadzie jak ślub na ukrainie.

Tym samym zezwolenie na pobyt czasowy (na 1 rok z możliwością przedłużenia) jest dokumentem identyfikującym i uprawniającym do legalnego pobytu na Ukrainie, wjazdu i wyjazdu (bez wizy) oraz pracy przez określony czas. Czyli slub polki z ukraincem na ukrainie staje się podstawą legalnego pobytu w kraju.

Zezwolenie na pobyt stały daje cudzoziemcowi więcej praw i prawie zrównuje go z obywatelem Ukrainy (z wyjątkiem prawa wyborczego), ale jest wydawane po 2 latach małżeństwa i jest ważne 10 lat.

Jakie możliwości otwiera małżeństwo w innych krajach?

Decydując, gdzie najlepiej wziąć ślub: w Polsce czy na Ukrainie, należy podkreślić, że jego legalność będzie taka sama w jednym kraju, jak w innym, ale czas potrzebny na uzyskanie zaświadczenia i biurokracji z dokumentami jest istotną wadą dla pragnących zawrzeć związek małżeński w Polsce. Dzięki usłudze “slub z ukraincem na Ukrainie” możesz zapomnieć o wszelkich biurokratycznych procedurach i zbieraniu dokumentów, gdyż nasi specjaliści ds. migracji zajmą się kompleksową obsługą uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy, a następnie stałego pobytu na Ukrainie oraz wstępnej legalizacji małżeństwo z obcokrajowcem na Ukrainie.
Organizując śluby na ukrainie w celu uzyskania dokumentów uprawniających do zamieszkania w innym kraju, przekazujemy rekomendacje od naszych partnerów agencyjnych za granicą, którzy mają nienaganną reputację i wieloletnie doświadczenie.

Korzystając z usług naszej firmy, dostarczając niezbędny pakiet dokumentów i uzyskując akt małżeństwa, otworzy się przed Państwem szereg nowych perspektyw i możliwości uzyskania prawa pobytu na Ukrainie, poprzez uzyskanie pozwolenia na pobyt czasowy, a następnie stały pobyt.

Tylko małżeństwo, zarejestrowane zgodnie z prawem i spełniające wszystkie warunki małżeństwa, może być podstawą do uzyskania niezbędnych zezwoleń na pobyt na Ukrainie lub w innych krajach. Aby uzyskać dokumenty uprawniające do pobytu w innych krajach, ważne jest, aby je odpowiednio zalegalizować.

Czas przetwarzania dokumentów pobytowych różni się w zależności od kraju i Pandemia covid-19 może dodatkowo mieć wpływ.

Author: Olena Kozak

Prawnik z zakresu prawa rodzinnego i migracyjnego z wieloletnim doświadczeniem, specjalizujący się w małżeństwach między cudzoziemcami oraz małżeństw, w których jeden z małżonków jest obywatelem innego państwa.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*