Małżeństwo z cudzoziemcem na Ukrainie: dokumenty

Małżeństwo z cudzoziemcem na Ukrainie

Ślub to odpowiedzialny krok dla każdego. W tym dniu serca i losy dwojga ludzi łączą się w jedno. Są jednak okoliczności, które rozpraszają, a czasem całkowicie psują tak ważne wydarzenie – jest to dokumentalna procedura małżeństwa. slub z ukraincem na Ukrainie otwiera nowe perspektywy na łatwy start w życie małżeńskie.

Decydując się na ślub, panny młode biorą na siebie nie tylko zmartwienia świąteczne, ale także prawne. W poszukiwaniu informacji o śluby na ukrainie można natknąć się na ogromną ilość niepotrzebnych i zupełnie nieistniejących wymagań, przez co trzeba poświęcić dwa razy więcej czasu, wysiłku i pieniędzy.

Zespół „Marriage in Ukraine” przygotował dla Państwa wyczerpującą listę dokumentów, w których małżeństwo zawarte na Ukrainie jest ważne w Polsce.

Tak, pierwszą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest paszport – dokument, który potwierdza Twoją tożsamość w innym kraju i umożliwia przekroczenie granicy. Paszport krajowy nie jest w tym przypadku odpowiedni, gdyż nie potwierdza legalności pobytu cudzoziemca na terytorium Ukrainy. Ślub na ukrainie z polakiem daje możliwość zawarcia związku małżeńskiego podczas pobytu w kraju jako turysta. Nasz kraj ma wiele podpisanych umów międzynarodowych znoszących obowiązek wizowy. W szczególności ponad 80 krajów z całego świata, w tym wszystkie kraje europejskie, WNP, Gruzja, Turcja, kraje bałtyckie, Ameryka Północna i Południowa, Australia i inne.

Jednak śluby na ukrainie wymagają, aby obywatele niektórych krajów mieli każdy rodzaj wizy, w tym do KRLD, Libanu, Egiptu, Indii i tak dalej. Również w niektórych przypadkach możliwe jest ubieganie się o wizę elektroniczną, co również upraszcza procedurę jej uzyskania. Kolejnym ważnym dokumentem wymaganym do zawarcia usługi “slub ukrainka z polaka na Ukrainie” jest dokument rozwodowy. Jeśli więc osoba była wcześniej w związku małżeńskim, ale chce ponownie zawrzeć związek małżeński, musi przedstawić dokument potwierdzający rozwód w Polsce. 

Należy podkreślić, że dla oficjalnej rejestracji małżeństwa musi to być dokument potwierdzający fakt rozwodu, a nie zaświadczenie o stanie cywilnym, nawet jeśli potwierdza ono oficjalne rozwiązanie związku. Slub z ukraincem na Ukrainie wymaga oryginał orzeczenia sądu o rozwodzie z mokrymi pieczęciami, które weszło w życie lub oryginał aktu rozwodu zalegalizowanego zgodnie z prawem międzynarodowym.

“Marriage in Ukraine” samodzielnie tłumaczy dokumenty i kontroluje wszystkie związane z tym kwestie organizacyjne i dokumentacyjne, które pojawiają się w procesie przygotowania do zawarcia małżeństwa na Ukrainie. Pan młody nie musi otrzymywać zbędnych zaświadczeń ani wypełniać wniosków, gdyż wszystkie dokumenty przygotują nasi doświadczeni specjaliści.

Tak więc, co do zasady, aby świadczyć usługę slub ukrainka z polaka na ukrainie wystarczy paszport i pozostanie na Ukrainie na okres małżeństwa, który potrwa do 2-3 dni roboczych. Nasza agencja pomoże Ci we wszystkich innych zmartwieniach!

Jakie szczegóły należy wziąć pod uwagę?

Zespół „Marriage in Ukraine” przygotował dla Państwa obszerną listę dokumentów, bez których nie będzie możliwe przeprowadzenie procedury zawarcia małżeństwa, przed ich złożeniem należy upewnić się, że spełniają Państwo warunki zawarcia małżeństwa na Ukrainie.

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację z COVID-19, może być dodatkowo potrzebny test PCR lub świadectwo szczepienia, o czym poinformujemy Państwa bardziej szczegółowo.

Wynikiem zawarcia związku małżeńskiego z cudzoziemcem na Ukrainie będzie akt małżeństwa, który będzie odpowiednio zalegalizowany do wykorzystania w innych krajach i może być podstawą do otwarcia wiz, uzyskania dokumentów na pobyt na Ukrainie lub w innych krajach.

Author: Olena Kozak

Prawnik z zakresu prawa rodzinnego i migracyjnego z wieloletnim doświadczeniem, specjalizujący się w małżeństwach między cudzoziemcami oraz małżeństw, w których jeden z małżonków jest obywatelem innego państwa.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*